ODLUKA o poništenju natječaja za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad

URBROJ: 370/18

Vukovar, 15. listopada 2018. godine

Temeljem članka 23. stavka 1. točke 9. Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“, ravnatelj donosi sljedeću

 

O D L U K U

o poništenju natječaja za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad

Članak 1.

Poništava se natječaj za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto TAJNIK – 1 izvršitelj/ica, objavljen dana 24. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Vukovaru, te na mrežnim stranicama ustanove.

Članak 2.

Natječaj za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ponovit će se u roku od osam (8) dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnatelj

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

                                                                                                              Ivan Szabo, prof.