POZIV na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti i intervju

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

URBROJ: 316/19

U Vukovaru, 31. srpnja 2019. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

 

POZIV

na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti

i intervju

 

I.

Pregledom zaprimljenih prijava, utvrđeno je da pisanoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto Strojar održavatelj i kotlovničar  mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Batak Dragan
  2. Čelar Goran
  3. Nešković Siniša
  4. Rajković Vlado
  5. Timarac Tihomir
  6. Vladić Zlatko
  7. Živković Ivan

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istom su obaviješteni elektroničkim putem, odnosno slanjem obavijesti o neispunjavanju uvjeta natječaja na e-mail adresu naznačenu u životopisu.

II.

Pisano testiranje održat će se u prostorijama objekta Plivalište Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, u utorak, 06. kolovoza 2019. godine, u 10:00 sati.

III.

Na testiranje je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da pristupi testiranju u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta Strojar održavatelj i kotlovničar.

Pisani test sastoji se od 10 pitanja, a svaki odgovor nosi jedan (1) bod. Testiranje traje 30 minuta.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni isti dan na web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove.

IV.

Kandidat koji ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju može pristupiti intervjuu koji će se održati isti dan, odnosno u utorak, 06. kolovoza 2019. godine, u 12:30 sati.

V.

Ovaj poziv objavit će se na službenoj web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

 

Predsjednik Povjerenstva

           Ivan Krajnović, dipl. ing. el.