ODLUKA o poništenju natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto „Strojar održavatelj i kotlovničar“

URBROJ: 322/19

Vukovar, 08. kolovoza 2019. godine

Temeljem članka 23. stavka 1. točke 9. Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ – pročišćeni tekst, URBROJ: 283/19 i Izvješća Povjerenstva za provedbu natječaja, URBROJ: 316/19-2, ravnatelj donosi sljedeću

 

O D L U K U

o poništenju natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto „Strojar održavatelj i kotlovničar“

Članak 1.

Poništava se natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto STROJAR ODRŽAVATELJ I KOTLOVNIČAR – 1 izvršitelj objavljen dana 17. srpnja 2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Vukovaru, te na mrežnim stranicama ustanove.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se na mrežnim stranicama ustanove.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnatelj

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

                                                                                                              Ivan Szabo, prof.