Istraživanje o organizaciji slobodnog vremena djece i mladih u gradu Vukovaru.

Istraživanje o organizaciji slobodnog vremena djece i mladih u gradu Vukovaru. Upitnik se provodi za djecu i mlade u dobi od 7-29 godina. Istraživanje je dostupno na linku: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeOdRe1yqHYVW…/viewform
Ispunjavanje Upitnika zahtijeva petnaestak minuta Vašega vremena, čime dajete svoj doprinos propitivanju potreba u lokalnoj zajednici. Važno je da na pitanja odgovarate iskreno. Ako imate problema s odgovaranjem na pitanja, molimo Vas da ih ne preskačete, već da označite onaj odgovor koji je najbliži Vašemu mišljenju. Osobito su nam važni Vaši komentari o ovom problemu, pa Vas molimo da naša pitanja dopunite svojim komentarima u za to označenom mjestu.
Mirovna grupa mladih Dunav kao nositelj projekta “Za jedno – ZAJEDNO!” zajedno s 10 partnerskih organizacija I 2 ustanove provodi ovo istraživanje kojem je cilj utvrditi načine i potrebe djece i mladih u organizaciji slobodnog vremena.