OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju

URBROJ: 349/19
Vukovar, 30. kolovoza 2019. godine

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15), ravnatelj izdaje

OBAVIJEST
o izboru kandidata po natječaju

Temeljem Natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, izabrani su sljedeći kandidati na radno mjesto Pomoćni radnik:
1. Dejan Šprajcar
2. Nikola Antić

Po izvršnosti Odluke o izboru kandidata, s izabranim kandidatima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme s probnim radom u trajanju od dva (2) mjeseca.

Ravnatelj
Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“
Ivan Szabo, prof.