OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju

URBROJ: 364/18

Vukovar, 10. listopada 2018. godine

 

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15), i članka 8. stavka 4. Pravilnika o radu Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 105/17, ravnatelj izdaje

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

 

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto Stručni suradnik za računovodstvo i financije, objavljen 19. lipnja 2018. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Vukovar, te na mrežnim stranicama Grada Vukovara i Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, da je temeljem provedenog natječajnog postupka za prijem u radni odnos izabrana kandidatkinja Vedrana Đumić, diplomirana ekonomistica.

 

S izabranom kandidatkinjom će se, po pravomoćnosti Odluke o izboru kandidata, sklopiti ugovor o radu na neodređeno puno radno s probnim radom u trajanju od šest mjeseci.

 

Kandidati koji nisu odabrani, a sudjelovali su u natječajnom postupku, imaju pravo uvida u dokumentaciju izabrane kandidatkinje svaki radni dan od 11. do 18. listopada 2018. godine, u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, u prostorijama Tajništva.

Natječajna dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vratit će se na njihov zahtjev.

 

Protiv Odluke o izboru kandidata zainteresirani kandidat može uložiti zahtjev za zaštitu prava pred Upravnim vijećem Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, u roku od 8 dana od dana objave ove Obavijesti na mrežnim stranicama Javne ustanove.

 

Ova obavijest objavit će se na mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

 

                                               Ravnatelj

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

                                                                                                              Ivan Szabo, prof.