OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

URBROJ: 203/18-2

Vukovar, 07. lipnja 2018. godine

OBAVIJEST

o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

Na pisanom testiranju znanja i sposobnosti za radno mjesto Realizator grupnih programa u fitnesu te intervjuima održanima dana 07. lipnja 2018. godine, kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

IME I PREZIME PISANI ISPIT INTERVJU UKUPNO
1. Tomislav Krajina 9 9 18
2. Snežana Bijelić 9 7,2 16,2

Ova obavijest objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

 

Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                            Dalibor Bičanić, mag. cin.