OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

URBROJ: 384/18-2

Vukovar, 05. studenoga 2018. godine

 

OBAVIJEST

o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

 

Na pisanom testiranju znanja i sposobnosti za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad za radno mjesto Tajnik te intervjuu održanom dana 05. studenoga 2018. godine, kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

  KANDIDAT PISANI ISPIT INTERVJU UKUPNO
1. Eva Karalić (Čurčinac) 7 10 17

Ova obavijest objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

 

 

Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                                      Anja Budimir