OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

URBROJ: 471/18-2

Vukovar, 03. siječnja 2019. godine

OBAVIJEST

o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

Na pisanom testiranju znanja i sposobnosti za radno mjesto Realizator grupnih programa u fitnesu te intervjuima održanima dana 03. siječnja 2019. godine, kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

IME I PREZIME PISANI ISPIT INTERVJU UKUPNO
1. Tomislav Krajina 9 9 18
2. Snežana Bijelić 9 8 17

Ova obavijest objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).