OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

URBROJ: 01/19-2

Vukovar, 07. siječnja 2019. godine

OBAVIJEST

o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

 

Na pisanom testiranju znanja i sposobnosti te intervjuima održanima dana 07. siječnja 2019. godine, kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

REALIZATOR SPORTSKIH PROGRAMA
  IME I PREZIME PISANI ISPIT INTERVJU UKUPNO
1. Jurica Matanović 10 9 19
 
SPASILAC
  IME I PREZIME PISANI ISPIT INTERVJU UKUPNO
1. Luka Miletić 8 9 17

Ova obavijest objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

 

Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                            Dalibor Bičanić, mag. cin.