ODLUKA o poništenju natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto „Spasilac“

URBROJ: 130/20

Vukovar, 08. lipnja 2020. godine

Temeljem članka 13. stavka 1. točke 2. Pravilnika o provedbi natječaja za prijem u radni odnos, URBROJ: 361/19 i Izvješća Povjerenstva za provedbu natječaja, URBROJ: 129/20, ravnatelj donosi sljedeću

 

O D L U K U

o poništenju natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto „Spasilac“

 

Članak 1.

Poništava se natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto SPASILAC – 1 izvršitelj objavljen dana 26. svibnja 2020. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Vukovaru, te na mrežnim stranicama ustanove.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se na mrežnim stranicama ustanove.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnatelj

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

                                                                                                              Ivan Szabo, prof.