POZIV na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti i intervju

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

URBROJ: 358/18

Vukovar, 09. listopada 2018. godine

Na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o radu Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ (URBROJ: 105/17), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

P O Z I V

na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti

i intervju

I.

Pregledom zaprimljenih prijava, utvrđeno je da pisanoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto Tajnika/ce mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Eva Čurčinac
  2. Dino Agatić

II.

Pisano testiranje održat će se u prostorijama objekta Plivalište Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, u petak, 12. listopada 2018. godine, s početkom u 10:00 sati.

III.

Na testiranje je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da pristupi testiranju u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja osnova informatike te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni isti dan na web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove.

IZVORI ZA PRIPREMU PISANE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

IV.

Kandidat koji ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju može pristupiti intervjuu koji će se održati isti dan, odnosno u petak, 12. listopada 2018. godine, s početkom u 12:00 sati.

 V.

Ovaj poziv objavit će se na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

 

Predsjednik Povjerenstva

                      Anja Budimir