POZIV na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti i intervju

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

URBROJ: 1/19

Vukovar, 03. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o radu Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ (URBROJ: 105/17), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV

na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti

i intervju

I.

Pregledom zaprimljenih prijava, utvrđeno je da pisanoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto Spasilac može pristupiti sljedeći kandidat:

  1. Luka Miletić

 

Pisanoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto Realizator sportskih programa mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Jurica Matanović
  2. Marko Mitrović

II.

Pisano testiranje održat će se u prostorijama objekta Plivalište Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, u ponedjeljak, 07. siječnja 2019. godine, s početkom u 09:00 sati.

III.

Na testiranje je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da pristupi testiranju u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta Spasilac, odnosno za obavljanje poslova Realizator sportskih programa.

Pisani test sastoji se od 10 pitanja, a svaki odgovor nosi jedan (1) bod. Testiranje traje 30 minuta.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni isti dan na web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove.

IV.

Kandidat koji ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju može pristupiti intervjuu koji će se održati u ponedjeljak, 07. siječnja 2019. godine, u 10:30 sati.

V.

Ovaj poziv objavit će se na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.