POZIV na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti i intervju

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

URBROJ: 315/19

U Vukovaru, 31. srpnja 2019. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

 

POZIV

na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti

i intervju

 

I.

Pregledom zaprimljenih prijava, utvrđeno je da pisanoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto Pomoćni radnik mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Antić Nikola
  2. Čelar Goran
  3. Mrvaljević Miroslav
  4. Nešković Siniša
  5. Petrović Đorđe
  6. Platiša Bogdan
  7. Šprajcar Dejan

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istom su obaviješteni elektroničkim putem, odnosno slanjem obavijesti o neispunjavanju uvjeta natječaja na e-mail adresu naznačenu u životopisu.

II.

Pisano testiranje održat će se u prostorijama objekta Plivalište Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, u utorak, 06. kolovoza 2019. godine, u 09:00 sati.

III.

Na testiranje je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da pristupi testiranju u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta Pomoćni radnik.

Pisani test sastoji se od 10 pitanja, a svaki odgovor nosi jedan (1) bod. Testiranje traje 30 minuta.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni isti dan na web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove.

IV.

Kandidat koji ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju može pristupiti intervjuu koji će se održati isti dan, odnosno u utorak, 06. kolovoza 2019. godine, u 12:00 sati. 

V.

Ovaj poziv objavit će se na službenoj web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Predsjednik Povjerenstva

           Ivan Krajnović, dipl. ing. el.