POZIV na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

URBROJ: 471/18

Vukovar, 28. prosinca 2018. godine

 

Na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o radu Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ (URBROJ: 105/17), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV

na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti i intervju

I.

Pregledom zaprimljenih prijava, utvrđeno je da pisanoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto Realizator grupnih programa u fitnesu mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Tomislav Krajina
  2. Snežana Bijelić

II.

Pisano testiranje održat će se u prostorijama objekta Plivalište Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, u četvrtak, 03. siječnja 2019. godine, s početkom u 10:00 sati.

III.

Na testiranje je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da pristupi testiranju u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta Realizator grupnih programa u fitnesu.

Pisani test sastoji se od 10 pitanja, a svaki odgovor nosi jedan (1) bod. Testiranje traje 30 minuta.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove.

IV.

Kandidat koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova može pristupiti intervjuu koji će se održati u četvrtak, 03. siječnja 2019. godine, u 11:30 sati.

V.

Ovaj poziv objavit će se na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

 

Predsjednik Povjerenstva

Dalibor Bičanić, mag. cin.