POZIV na prethodnu usmenu provjeru znanja i sposobnosti (intervju)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

URBROJ: 425/19

Vukovar, 22. studenog 2019. godine

Na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o provedbi natječaja za prijem u radni odnos Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ:361/19, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

 

P O Z I V

na prethodnu usmenu provjeru znanja i sposobnosti  (intervju)

I.

Pregledom zaprimljenih prijava, utvrđeno je da usmenom testiranju za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto Projektni asistent mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Milena Franković
  2. Asja Ćehović
  3. Aleksandar Kapović
  4. Luka Nikolić

II.

Usmeno testiranje održat će se u prostorijama objekta Plivalište Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, u utorak, 26. studenoga 2019. godine, s početkom u 10:00 sati.

III.

Na usmeno testiranje je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pristupanja usmenom testiranju, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da pristupi usmenom testiranju u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi usmenom testiranju povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na usmenom testiranju ne predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Usmeno testiranje  sastoji se od upoznavanja kandidata i utvrđivanja njegovih sposobnosti, znanja i vještina te motivacije bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Rezultati usmenog testiranja bit će objavljeni isti dan na web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove.

IV.

Ukoliko kandidat ostvari manje od 50% bodova na usmenom testiranju ne može biti primljen na stručno osposobljavanje.

V.

Ovaj poziv objavit će se na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

 

Predsjednik Povjerenstva

                      Ivona Vrebac