POZIV za iskazivanje interesa za rad

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ objavljuje

 

P O Z I V

za iskazivanje interesa za rad

Pozivaju se sve osobe koje su zainteresirane za rad na klizalištu Vukovar u sezoni 2021./2022. da dostave svoje zamolbe i životopise putem elektroničke pošte na adresu tajnistvo@sov.hr, zaključno do 26. studenoga 2021. godine.

 

Ravnatelj

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

Ivan Szabo, prof.

pic_01