REZULTATI pisanog testiranja znanja i sposobnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

U Vukovaru, 18. lipnja 2020. godine

 

REZULTATI

pisanog testiranja znanja i sposobnosti

 

Na pisanom testiranju za radno mjesto REALIZATOR SPORTSKIH PROGRAMA kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

DRAŽEN PEIČEVIĆ

7

FILIP LUČIĆ

6

IRENA PETRINEC

6

JOSIPA MARIĆ

3

Kandidati su ostvarili najmanje 50% točnih odgovora na pisanom testiranju, stoga se pozivaju na intervju koji će se održati dana 18. lipnja 2020. godine u 09:30 sati, u prostorijama objekta Plivalište Vukovar.

POSTUPAK PROVOĐENJA INTERVJUA:

Intervju se provodi na način da Povjerenstvo kandidatu postavlja pitanja s ciljem upoznavanja kandidata i utvrđivanja njegovih sposobnosti, znanja, vještina i motivacije za rad, pri čemu svaki član Povjerenstva zasebno ocjenjuje svaki odgovor kandidata ocjenom 0, 0.5 i 1. Aritmetička sredina dodijeljenih ocjena predstavlja broj bodova ostvarenih na intervjuu koji se pribrajaju bodovima ostvarenim na pisanom testiranju znanja i sposobnosti.

 

Predsjednik Povjerenstva

   Dalibor Bičanić