REZULTATI pisanog testiranja znanja i sposobnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Vukovar, 07. siječnja 2019. godine

 

REZULTATI

pisanog testiranja znanja i sposobnosti

 

Na pisanom testiranju za radno mjesto REALIZATOR SPORTSKIH PROGRAMA, kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

IME I PREZIME BROJ BODOVA
Jurica Matanović 10

Na pisanom testiranju za radno mjesto SPASILAC, kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

IME I PREZIME BROJ BODOVA
Luka Miletić 8

Kandidati koji su ostvarili više od 50% točnih odgovora na pisanom testiranju pozivaju se na intervju koji će se održati dana 07. siječnja 2019. godine u 10:30 sati, u prostorijama objekta Plivalište Vukovar.

POSTUPAK PROVOĐENJA INTERVJUA:

Intervju sa kandidatima provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Intervju se provodi na način da se kandidatu postavlja 10 pitanja s ciljem upoznavanja kandidata i utvrđivanja njegovih sposobnosti, znanja i motivacije. Svaki član zasebno ocjenjuje kandidata, stoga aritmetička sredina bodova dodijeljenih ocjena predstavlja broj bodova koji se dodjeljuje kandidatu na temelju provedenog intervjua. Kandidat na intervjuu može ostvariti najviše 10 bodova, a ostvareni bodovi pribrajaju se bodovima iz pisanog testiranja.

 

 

 Predsjednik Povjerenstva

    Dalibor Bičanić, mag. cin.