VUKOVARSKA ŠKOLA SPORTA

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ u suradnji s „Udrugom kineziologa grada Vukovara“ pozivaju svu zainteresiranu djecu na upis u „Vukovarsku školu sporta“.

Vukovarska škola sporta je cjelogodišnji sportski program za djecu od 6. do 10. godine starosti, gdje se kroz sudjelovanje u programu razvijaju i usavršavaju osnove svih sportova koji su važni za motorički razvoj djeteta;
Bazični sportovi -gimnastika, atletika, plivanje
Loptački sportovi – košarka, nogomet, rukomet, odbojka, vaterpolo, stolni tenis, tenis badminton
Borilački sportovi – judo, hrvanje i karate

Glavni cilj „Vukovarske škole sporta“ je upoznati djecu s pojmom kretanja u prostoru, osnovnim strukturama gibanja (prirodni oblici kretanja kao što su puzanje, hodanje, trčanje i skakanje), te razvoj široke lepeze motoričkih sposobnosti.

Zadaća Vukovarske škole sporta je poticati višestrani psihosomatski razvoj djece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline, učenje o poštivanju pravila i poštivanju protivnika, razvoj upornosti za dosezanjem željenog cilja, zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem, odnosno vježbanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja.

Kroz program djecu usmjeravamo u sportu te vršimo detekciju nadarenih.

Novi ciklus programa kreće od 01.02.2018.g., a sve dodatne informacije o prijavi i samom programu možete saznati na recepciji Plivališta Vukovar, tel: 032/540 – 430
#SportskiobjektiVukovar #PlivališteVukovar #Vukovarskaškolasporta #UKGV

vukovarska-skola-sporta-kopija