Vukovarska škola sporta u DV Vukovar 1 u B. Naselju

Naši sportski djelatnici danas su pohodili DV Vukovar 1 u Borovu Naselju gdje su prezentirali rad Vukovarske škole sporta, u programu su sudjelovala djeca od 5. – 6.  i djeci 6. – 7. godine starosti
#SportskiobjektiVukovar #Vukovarskaškolasporta #Sportodmalihnogu

img-7ddfc7635751eef172f43c545e5f40e2-v img-37e7e81fca463dca1e41efb8893e21b0-v img-91e14011334b85c701f4e4d6fe96d4ed-v img-46138c5f992405bbedb39fb00d6e931b-v img-85258c065c380379c918891e3b23abe1-v img-8376076bb7b51da7ec7c181d828d6114-v img-a0bab23651babe9b116dcbfc880bf060-v img-a4ba2da7652427aca9c9a9b76d563eb1-v img-b4a8ffc81830b1e8090386ee6e800906-v img-b8c28f8d5302e4cc2689a5c2a7a31d30-v img-ce27f9fda93a593c52c32f75972e49dc-v img-d9b91e9d9c6942a4c4ac468da58b53b1-v img-edb8320cbed89fddf829e10f33e0f4d1-v img-eef7a5cb71d22c22e5d4985cf28302d5-v