ZAVRŠNA SVEČANOST ZA POLAZNIKE REKREATIVNIH PROGRAMA GIMNASTIČKOG KLUBA VUKOVAR

Kraj mjeseca svibnja u gimnastičkom klubu uvijek je rezerviran za članove rekreativnih grupa. U gimnastičkoj dvorani pred brojnom publikom nastupili su svi članovi rekreativnih grupa, polaznici
različitih rekreativnih programa. Svečano polaganje se odvijalo u dva dana: 21.5. svoje umijeće i sposobnosti pokazali su školarci polaznici programa Gimnastička početnica i Škola gimnastike, a 23.5. je bio dan rezerviran za najmlađe polaznike i oni su polagali programe: Gimnastička igraonica i Gimnastička početnica.
Oba dana je bilo živo i veselo, a mali gimnastičari i gimnastičarke su pod vodstvom trenera, pred publikom i sudačkim komisijama pokazali što su naučili. Reakcije publike su pozitivne, a licencirane sutkinje su na kraju dale svoje ocjene.
Ukupno je 65 polaznika uspješno položilo rekreativne programe: program Gimnastičke igraonice položilo 18 članova, program Gimnastičke početnice položilo je 41 član i program Škole gimnastike položilo je 6 članova GK Vukovar.
Vukovarskim gimnastičkim rekreativcima slijedi ljetni odmor, a nastavak i upis novih članova biti će u rujnu s početkom školske godine.

2 1