REZULTATI pisanog testiranja znanja i sposobnosti – Spasilac

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 Vukovar, 10. lipnja 2021. godine

 REZULTATI

pisanog testiranja znanja i sposobnosti

 Na pisanom testiranju za radno mjesto SPASILAC kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

IME I PREZIME BROJ BODOVA
ZORAN PRIEGL 8,5

S obzirom na to da je kandidat ostvario najmanje 50% točnih odgovora na pisanom testiranju, isti se poziva se na intervju koji će se održati dana 10. lipnja 2021. godine u 10:30 sati, u prostorijama objekta Plivalište Vukovar (Konferencijska sala).

POSTUPAK PROVOĐENJA INTERVJUA:

Intervju se provodi na način da Povjerenstvo kandidatu postavlja pitanja s ciljem upoznavanja kandidata i utvrđivanja njegovih sposobnosti, znanja, vještina i motivacije za rad, pri čemu svaki član Povjerenstva zasebno ocjenjuje svaki odgovor kandidata ocjenom 0, 0.5 i 1. Aritmetička sredina dodijeljenih ocjena predstavlja broj bodova ostvarenih na intervjuu koji se pribrajaju bodovima ostvarenim na pisanom testiranju znanja i sposobnosti.

   Predsjednik Povjerenstva

   Dalibor Bičanić