Upravno vijeće

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara “Sportski objekti Vukovar”

 

1. sjednica Upravnog vijeća                                    22. sjednica Upravnog vijeća

Poziv                                                                                      Poziv

Odluke i zaključci

2. sjednica Upravnog vijeća                                    23. sjednica Upravnog vijeća

Poziv                                                                                      Poziv

Odluke i zaključci

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

13. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

14. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

15. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

16. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

17. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

18. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

19. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

20. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

21. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci