Upravno vijeće

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara “Sportski objekti Vukovar”

 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci

9. sjednica Upravnog vijeća

Poziv

Odluke i zaključci