HRVATSKI INSTITUT ZA KINEZIOLOGIJU – programi osposobljavanja

Hrvatski institut za kineziologiju u suradnji sa Kineziološkom fakultetom Sveučilišta u Zagrebu prikuplja pred prijave za programe osposobljavanja za poslove :
voditelja atletike,
instruktora fitnesa,
trenera hokeja na ledu,
voditelja hrvanja,
instruktora jedrenja i instruktora jedrenja na dasci,
voditelja juda,
voditelja jujitsu-a,
voditelja kajakaštva,
voditelja kickboxinga,
trenera košarke,
voditelja odbojke,
trenera plivanja,
učitelja tenisa,
instruktora triatlona,
trenera plivanja ,
instruktora sportskog i rekreativnog plesa ( latinoamerički i standardni plesovi, urbani plesovi , umjetnički plesovi).
Više informacija o programima osposobljavanja nalaze se na službenim stranicama Instituta http://hik-kif.eu/ .