OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju

URBROJ: 447/19

Vukovar, 05. prosinca 2019. godine

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15), ravnatelj izdaje

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

 

Temeljen provedenog Natječaja za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto Projektni asistent, objavljenog 08. studenog 2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Vukovaru, te na mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, izabran je kandidat Luka Nikolić, maturant jezične gimnazije.

Po izvršnosti Odluke o izboru kandidata, s izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto Projektni asistent.

Ova obavijest objavit će se na mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

 

Ravnatelj

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

                                                                                                              Ivan Szabo, prof.