OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju – SPORTSKI DJELATNIK III (m/ž)

KLASA: 112-03/23-01/8

URBROJ: 2196-1-15-01-23-8

Vukovar, 28. studenog 2023. godine

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22), ravnatelj izdaje

 

O B A V I J E S T

o izboru kandidata po natječaju

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Sportski djelatnik III, objavljen dana 02. studenog 2023. godine na mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ te na mrežnim stranicama Grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Vukovar, da je temeljem provedenog natječajnog postupka za prijam u radni odnos izabran kandidat Vladimir Đurović, magistra kineziologije.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Kandidati koji su sudjelovali u natječajnom postupku imaju, uz prethodnu najavu, pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata, odnosno u podatke o vrednovanju kandidata na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti te u podatke kojima se dokazuju traženi uvjeti, poštujući pritom odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

Natječajna dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vratit će se na njihov zahtjev.

 

Ravnatelj

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

Ivan Szabo, prof.