OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Vukovar,  10. lipnja 2021. godine

 OBAVIJEST

o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

Na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta „Spasilac“, održanoj dana 10. lipnja 2021. godine, kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

IME I PREZIME PISANI ISPIT INTERVJU UKUPNO
1. Zoran Priegl 8,5 9 17,5

Ova obavijest objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

Predsjednik Povjerenstva

Dalibor Bičanić