Informacije o objektu

RASPORED TERMINA:

 

RADNO VRIJEME
Svaki dan: 8:00 – 22:00 h

ADRESA
Trg Dražena Petrovića 2, 32000 Vukovar

KONTAKT
E-mail: info@sov.hr ; tajnik@zsugv.hr
Tel: 032/540-430

Sportska dvorana “Danijel Rehak”

Objekt na lokaciji u Vukovaru, Trg Dražena Petrovića 2, po namjeni je sportsko-komercijalni prostor veličine 6.679,65 m2 bruto razvijene površine te je po karakteristikama sportsko-rekreacijske namjene.

Sportska dvorana je zgrada pravokutnog oblika ukupnih tlocrtnih gabarita 85,32×66,33 m. Sastoji se od velike dvorane, male dvorane, dvije teretane, gimnastičke dvorane, dvorane za boks, kuglane, svlačionica, sanitarnih čvorova, spremišta i uredskih prostorija. Unutar dvorane nalaze se i kotlovnice. Smještena je kao slobodnostojeća na k.č. br. 107/5, k.o. Vukovar.

Etaža: Bruto ploština etaže (Pe, m2) Visina etaže (m)
Prizemlje 3437,51 3,10
1. kat 1280,87 3,00
2. kat 291,57 3,00
Tribine 1023,17  

U prizemlju se nalazi:

Velika dvorana = 1076,90 m2
Mala dvorana = 493,50 m2
Kuglana = 484,21 m2
Boks = 85,46 m2
Teretana = 69,83 m2
Teretana = 137,51 m2

11 svlačionica sa tuševima i sanitarnim čvorovima

Na prvom katu se nalazi:

4 svlačionice i 36 sanitarnih čvorova, a u produžetku dvorane nalaze dva vanjska betonska igrališta s tribinama i boćalištem u nastavku