REZULTATI pisanog testiranja znanja i sposobnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Vukovar, 21. siječnja 2022. godine

 

REZULTATI

pisanog testiranja znanja i sposobnosti

 

Na pisanom testiranju za radno mjesto VODITELJ ODJELA TEHNIČKIH POSLOVA kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

IME I PREZIME BROJ BODOVA
DAVOR KOPILAŠ 13,5
GORAN TERZIĆ 13,5

Kandidati se pozivaju na intervju koji će se održati dana 21. siječnja 2022. godine u 11:30 sati, u prostorijama objekta Plivalište Vukovar (Konferencijska sala).

 

POSTUPAK PROVOĐENJA INTERVJUA:

Intervju se provodi na način da Povjerenstvo kandidatu postavlja pitanja s ciljem upoznavanja kandidata i utvrđivanja njegovih sposobnosti, znanja, vještina i motivacije za rad, pri čemu svaki član Povjerenstva zasebno ocjenjuje svaki odgovor kandidata. Na usmenom razgovoru kandidat može ostvariti najviše 40 bodova. Aritmetička sredina dodijeljenih ocjena predstavlja broj bodova ostvarenih na intervjuu koji se pribrajaju bodovima ostvarenim na pisanom testiranju znanja i sposobnosti.

 

 

   Povjerenstvo za provedbu natječaja