ODLUKA o djelomičnom poništenju Natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-03/22-01/7 URBROJ: 2196-1-15-01-22-9 Vukovar, 19. prosinca 2022. godine Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi natječaja za prijem u radni odnos, URBROJ: 361/19, ravnatelj Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ donosi   O D L U K U o djelomičnom poništenju Natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme   Članak 1. Ovom Odlukom djelomično se poništava Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme KLASA: 112-03/22-01/7, URBROJ: 2196-1-15-01-22-2, od 07. studenoga 2022. godine objavljen na službenoj stranici Ustanove te na mrežnim stranicama Grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Članak 2. Natječaj iz članka 1. ove Odluke…

Pročitaj više

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

KLASA: 112-03/22-01/7 URBROJ: 2196-1-15-01-22-8 Vukovar, 19. prosinca 2022. godine Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22), ravnatelj izdaje   O B A V I J E S T o izboru kandidata po natječaju   Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Sportski djelatnik III, objavljen dana 07. studenog 2022. godine na mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ te na mrežnim stranicama Grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Vukovar, da je…

Pročitaj više

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA SWIM

[ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA SWIM] Dana 13.12.2022. godine održana je završna konferencija projekta Swim. Kroz tri godine trajanja projekta proveli smo mnoge aktivnosti: Radna skupina razvila je novi sportski program „Napredna škola plivanja”. Održana je edukacija za trenere za rad s djecom i prilagodbu rada trenera prema karakteristikama ciljne skupine Nabavljeno je vozilo mini bus za prijevoz ciljne skupine od matičnih škola do Plivališta. Nabavljena je  oprema za pripadnike ciljne skupine.  Kroz projekt “Swim” bilo je uključeno oko 120 djece.  Iznimno smo ponosni na ovaj projekt! -Razvijen je novi sportski sadržaj. -Povećane su sportske aktivnosti na područji grada Vukovara za naše…

Pročitaj više

Završna aktivnost projekta Gymnastics for youth – GYM4U

Peta ujedno i posljednja aktivnost projekta Gimnastika za mlade – GYM4U održala se u Sportskoj dvorani “Borovo naselje” 12.12.2022. u Vukovaru, Hrvatska. Održan je šesti sastank Projektnog tima, peti sastank Upravnog odbora i Završna konferencija projekta. Gimnastički klub Vukovar nositelj je i koordinator projekta ukupne vrijednosti 59.000 EUR financiranog iz programa Erasmus + Europske unije, (br.projekta: 622359-EPP-1-2020-1-HR-SPO-SSCP) koji se provodio tijekom dvogodišnjeg razdoblja od 01.01.2021. do 31.12.2022. godine. Partneri u provedbi su Sokolsko društvo Vojvodina iz Novog Sada, Klub gimnastičkih sportova Partizan Orce Nikolov iz Skopja, te Powerlifting klub Adamas i Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara “Sportski…

Pročitaj više

Alen Bilogrević prvi na kupu u Rijeci

Natjecanje u disciplinama Tuishou, Taolu – wushu kung fu forme gole ruke i sa oružjem održalo se u subotu 3. prosinca 2022. godine u sportskoj dvorani 3. maj u Rijeci. Predstavnik Taijiquan wushu kluba Vukovar Alen Bilogrević je na kung fu wushu kupu pobijedio u svojoj disciplini, statični Tuishou, u kategoriji seniora do 65kg. Alen nastavlja sa treninzima fokusirajući se na europska reprezentativna natjecanja koja su najavljena za period u prvoj polovini iduće godine.

Pročitaj više