OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju

URBROJ: 89/21

Vukovar, 22. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15), ravnatelj izdaje

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto Realizator sportskih programa, objavljen 23. veljače 2021. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Vukovar, te na mrežnim Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, da je temeljem provedenog natječajnog postupka za prijem u radni odnos izabran kandidat Josip Ivanko, magistar kineziologije.

S izabranim kandidatom će se po pravomoćnosti Odluke o izboru kandidata sklopiti ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme.

Kandidati koji nisu odabrani, a sudjelovali su u natječajnom postupku, imaju pravo uvida u dokumentaciju izabranog kandidata svaki radni dan od 22. do 26. ožujka 2021. godine, u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, u prostorijama Tajništva.

Ravnatelj

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

Ivan Szabo, prof.