Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19)  Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Ustanova kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica Ustanove djelomično je usklađena je s odredbama Zakona. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

  • Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija pristupačnosti, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • Nijedna stranica nije prilagođena za navigaciju putem tipkovnice
  • Određen broj slika i slikovnih prikaza nema pripadajući tekstualni opis
  • Datoteke .pdf otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .xls datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje, s time da ni jedna vrsta datoteke nema uputu što će se dogoditi klikom na link (otvaranje u novom tabu ili preuzimanje)
  • Na pojedinim stranicama se strukturalni elementi i tablice koriste u svrhu oblikovanja tekstualnog sadržaja, odnosno za postizanje vizualnog rasporeda elemenata na stranici
  • Dio poveznica nije prikazan deskriptivno, odnosno označen je izrazima „više“, „ovdje“ itd.

Priprema Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 25. siječnja 2024. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 od 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Ustanova.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Ustanovi možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje, Filipini Šokčević putem:

  • e-pošte: tajnistvo@sov.hr 
  • Poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“, Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona ili putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr