OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju

KLASA: 112-03/23-01/1

URBROJ: 2196-1-15-01-23-8

Vukovar, 28. veljače 2023. godine

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22), ravnatelj izdaje

 

O B A V I J E S T

o izboru kandidata po natječaju

 

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Tajnik Ustanove, objavljen dana 23. siječnja 2023. godine na mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ te na mrežnim stranicama Grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Vukovar, da je temeljem provedenog natječajnog postupka za prijam u radni odnos izabran kandidat Filipina Šokčević, magistra prava.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Kandidati koji su sudjelovali u natječajnom postupku imaju, uz prethodnu najavu, pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata, odnosno u podatke o vrednovanju kandidata na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti te u podatke kojima se dokazuju traženi uvjeti, poštujući pritom odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

Natječajna dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vratit će se na njihov zahtjev.

 

 

Ravnatelj

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

Ivan Szabo, prof.