OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju – RADNIK NA ODRŽAVANJU KATEGORIJE II

KLASA: 112-03/24-01/1

URBROJ: 2196-1-15-01-24-8

Vukovar, 25. ožujka 2024. godine

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22), ravnatelj izdaje

O B A V I J E S T

o izboru kandidata po natječaju

Na Natječaju za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Radnik na održavanju kategorije II, objavljen dana 19. veljače 2024. godine na mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ te na mrežnim stranicama Grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Vukovar, temeljem provedenog natječajnog postupka za prijam u radni odnos izabran je kandidat Milan Hovanček, tehničar cestovnog prometa.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Ravnatelj

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

Ivan Szabo, prof.