OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju – VOZAČ (m/ž)

KLASA: 112-03/23-01/9

URBROJ: 2196-1-15-01-23-8

Vukovar, 28. studenog 2023. godine

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22), ravnatelj izdaje

 

O B A V I J E S T

o izboru kandidata po natječaju

Na Natječaju za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Vozač, objavljen dana 07. studenog 2023. godine na mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ te na mrežnim stranicama Grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Vukovar, temeljem provedenog natječajnog postupka za prijam u radni odnos izabran je kandidat Savo Blagojević, SSS.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Ravnatelj

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

Ivan Szabo, prof.