OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

URBROJ: 63/21-2

Vukovar, 11. ožujka 2021. godine

 

OBAVIJEST

o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

 

Na pisanom testiranju znanja i sposobnosti te intervjuima održanima dana 11. ožujka 2021. godine, kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

REALIZATOR SPORTSKIH PROGRAMA

IME I PREZIME PISANI ISPIT INTERVJU UKUPNO
1. Josip Ivanko 9 7,5 16,5
2. Juraj Golek 6 5,33 11,33

Ova obavijest objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

 

Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                                     Dalibor Bičanić