OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 URBROJ: 96/21-2

Vukovar, 1. travnja 2021. godine

 OBAVIJEST

o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

 Na pisanom testiranju znanja i sposobnosti za radno mjesto Voditelj projekta te intervjuima održanima dana 1. travnja 2021. godine, kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

R. br. IME I PREZIME PISANI ISPIT INTERVJU UKUPNO
1. Ivona Vrebac 9 7 16
2. Bojana Patković 7,5 5 12,5
3. Valerija Gega 6,5 5,5 12

Ova obavijest objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

Predsjednica Povjerenstva

                                                                                                                     Mateja Grbavac