OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja i intervjua – SPORTSKI DJELATNIK III

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-03/23-01/8

URBROJ: 2196-1-15-11-23-6

Vukovar, 20. studeni 2023. godine

 

OBAVIJEST

o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

 

Na pisanom testiranju znanja i sposobnosti i intervjuu održanom dana 20. studenog 2023. godine za obavljanje poslova radnog mjesta Sportski djelatnik III, ostvaren je sljedeći broj bodova:

  IME I PREZIME PISANI ISPIT INTERVJU UKUPNO
1.

VLADIMIR ĐUROVIĆ

7 8

15

Ova obavijest objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

 

Predsjednik Povjerenstva

Dalibor Bičanić