OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja i intervjua – Viši stručni suradnik za projekte

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-03/24-01/2

URBROJ: 2196-1-15-11-24-6

Vukovar, 28. ožujka 2024. godine

OBAVIJEST

o rezultatima pisanog testiranja i intervjua

Na pisanom testiranju znanja i sposobnosti te intervjuima održanima dana 28. ožujka 2024. godine za obavljanje poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za projekte, kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

 IME I PREZIMEPISANI ISPITINTERVJUUKUPNO
1.Dragana Galac6612

Ova obavijest objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

Predsjednica Povjerenstva

Ivona Vrebac