Informacije o objektu

RADNO VRIJEME

Svaki dan : 8:00 – 21:00 h

ADRESA:

204. Vukovarske brigade 56, 32000 Vukovar

KONTAKT
E-mail: info@sov.hr ; tajnik@zsugv.hr
Tel: 032/540-430

 

Atletski stadion Vukovar

Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru projekt je koji je dio Intervencijskog plana Grada Vukovara te je ukupna vrijednost izvedenih radova 12.207.099,00 kuna s PDV-om. Izvođač radova je tvrtka Planum-građenje d.o.o. iz Vukovara.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije te Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, a partneri na projektu su VURA – Razvojna agencija Vukovar te Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“.

Gradski stadion je po završetku preobrazbe dobio novu zgradu sportsko rekreacijske namjene s pratećim prostorijama u prizemlju.

Uz već postavljenu atletsku stazu te tribine koje imaju 186 sjedećih mjesta, novi, velebni kompleks postao je moderan atletsko-nogometni stadion s pomoćnim igralištem na zapadnoj strani te novouređenim nogometnim igralištem, uz uređeno hortikulturno okruženje te nova 34 parkirališna mjesta za osobne automobile i 2 parkirališna mjesta za autobuse.

Suvremen je to spoj sportskih sadržaja za profesionalnu djelatnost i rekreaciju, a jedna od vizija Grada Vukovara je kontinuiranim unaprjeđenjem i modernizacijom sportske infrastrukture pozicionirati Vukovar na kartu turističkih destinacija sporta i rekreacije.