Informacije o objektu

RADNO VRIJEME

BAZEN

Ponedjeljak – Petak   7:00 – 22:00 h

Subota – Nedjelja   8:00 – 22:00 h

SAUNA

Ponedjeljak – Nedjelja    8:00 – 21:00 h

FITNESS VUgym

Ponedjeljak – Petak   7:00 – 23:00 h

Subota – Nedjelja   8:00 – 23:00 h

ADRESA

Trg Dražena Petrovića 2 , 32010 Vukovar

KONTAKT
E-mail: info@sov.hr
Tel: 032/540-430

 

Plivalište Vukovar

Bazeni su sagrađeni od strane investitora Fonada za obnovu i razvoj grada Vukovar FORGV. Investicija je započela početkom 2011. godine te se planirani početak rada je  studeni 2016 godine.

Tlocrtna površina objekta je 5.128,2m2 uz izgrađenost parcele 59% (maksimum je 60% prema uvjetima građenja). Glavni prilaz objektu je sa zapadne strane iz ulice Kralja Zvonimira.

Objekt ima tri razine, podrum, prizemlje i kat uz slijedeće iskazane bruto površine; Podrum 5.053,50 m2 Prizemlje 3.687,50 m2 Kat 1.626,30 m2, ukupna BRP 10.367,30 m2.

Kapacitet objekta

Prema NPFA 101/03 najveći kapacitet objekta je; Bazen prizemlje 224 osobe Bazen voda 272 osobe Barovi 50 osoba Tribine postavljeno je 760 sjedećih mjesta uz dodatnih 100 sjedalica

Vijeka uporabe i namjena objekta   

Vijek uporabe planiran je prema HRN ENV 1991-1, HRN ISO 15686-1, HRN ISO 15686-2 i HRN ISO 15686-3 normama. Objekt je svrstan u razred ”3” s vijekom trajanja od 50 godina.

Zahtijevani uporabni vijek je postignut: Vrstom i kvalitetom upotrjebljenog materijala (armirani beton, čelik, opeka, kamen, staklo) Zaštitom konstrukcije i pojedinih dijelova objekta (hidroizolacija, bojenje, zaštita od korozije i zaštita krovišta) Zaštita od prirodnih sila i pojava (brz odvod vode s krovišta i terasa, toplinska izolacija pročelja, kvalitetna obloga pročelja, kvalitetna stolarija) Primjerenom uporabom građevine prema zahtjevima Zakona o gradnji (NN 175/03, 100/04) vezanim za mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara te higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša

Namjena objekta je sportskog i rekreativnog karaktera s pratećim klupskim i ugostiteljskim sadržajima.

Građevina sadrži jednu bazensku školjku unutar same građevine, dimenzije 50*25m, što odgovara dimenzijama olimpijskog bazena, te dvije manje bazenske školjke na otvorenom pravokutnog 22×12 metara i ovalnog bazena sa masažerima i toboganom 25×15 metra. Dvije manje školjke su bazen za rekreaciju i obuku neplivača.

Bazenska dvorana središnji je prostor građevine i izravno je vezana sa svlačionicama i prostorom vanjskog plivališta.  Vanjsko plivalište ima zaseban ulaz, svlačionice i blagajnu.

Osim plivačkih aktivnosti, uz dodatnu opremu moguće je provoditi i druge sportske, rekreacijske, zabavne i revijalne programe.

Uz dužu stranu bazena smješteno je gledalište.

Ostale sadržaje plivalište čine: Fitness dvorana na prvom katu (sa zasebnim svlačionicama i sanitarnim instalacijama) Sauna u podrumu (sa zasebnim svlačionicama i sanitarnim instalacijama) Administrativni prostori na prvom katu Komercijalni prostori u prizemlju (na položaju ispod tribina, s ulazima izvedenim s vanjske strane objekta) Restoran i bar na dvije razine (prizemlje i prvi kat) Sunčalište Komercijalno dvorište.