POZIV na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti i intervju

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 URBROJ: 96/21

Vukovar, 26. ožujka 2021. godine

 Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV

na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti

i intervju

I.

Pregledom zaprimljenih prijava, utvrđeno je da pisanoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto Voditelj projekta mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Marko Mikulec
  2. Bojana Patković
  3. Ivona Vrebac
  4. Valerija Gega
  5. Dino Agatić

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istom su obaviješteni elektronskim putem, odnosno slanjem obavijesti o neispunjavanju uvjeta natječaja na e-mail adresu naznačenu u životopisu.

 II.

Pisano testiranje održat će se u prostorijama objekta Plivalište Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, u četvrtak, 1. travnja 2021. godine, u 09:00 sati.

 IZVORI ZA PRIPREMU PISANE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 III.

Na testiranje je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da pristupi testiranju u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta Voditelj projekta.

Pisani test sastoji se od 10 pitanja, a svaki odgovor nosi jedan (1) bod. Testiranje traje 30 minuta.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni isti dan na web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove.

 IV.

Kandidat koji ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju može pristupiti intervjuu koji će se održati isti dan, odnosno u četvrtak, 1. travnja 2021. godine, u 11:00 sati.

 V.

Ovaj poziv objavit će se na službenoj web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Predsjednica Povjerenstva

Mateja Grbavac