POZIV na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti i intervju – SPORTSKI DJELATNIK III (m/ž)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-03/23-01/8

URBROJ: 2196-1-15-11-23-4

Vukovar, 15. studenog 2023. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto Sportski djelatnik III – 1 izvršitelj objavljuje

 

POZIV

na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti

i intervju

I.

Pregledom zaprimljenih prijava, utvrđeno je da pisanoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto Sportski djelatnik III – 1 izvršitelj mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Vladimir Đurović

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istom će biti obaviješteni elektronskim putem, odnosno slanjem obavijesti o neispunjavanju uvjeta natječaja na e-mail adresu naznačenu u životopisu.

II.

Pisano testiranje za radno mjesto Sportski djelatnik III  održat će se u prostorijama objekta Plivalište Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, u ponedjeljak 20. studenog 2023. godine, s početkom u 10:00 sati.

 III.

Na testiranje je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da pristupi testiranju u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta Sportski djelatnik III.

Pisani test sastoji se od 10 pitanja, a svaki odgovor nosi jedan (1) bod. Testiranje traje 30 minuta.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni isti dan na web stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

IV.

Kandidat koji ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju za radno mjesto Sportski djelatnik III može pristupiti intervjuu koji će se održati isti dan, odnosno u ponedjeljak 20. studenog 2023. godine s početkom u 12:00 sati.

 V.

Ovaj poziv objavit će se na službenoj web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Predsjednik Povjerenstva

Dalibor Bičanić