ODLUKA o djelomičnom poništenju Natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-03/22-01/7

URBROJ: 2196-1-15-01-22-9

Vukovar, 19. prosinca 2022. godine

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi natječaja za prijem u radni odnos, URBROJ: 361/19, ravnatelj Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ donosi

 

O D L U K U

o djelomičnom poništenju Natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Članak 1.

Ovom Odlukom djelomično se poništava Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme KLASA: 112-03/22-01/7, URBROJ: 2196-1-15-01-22-2, od 07. studenoga 2022. godine objavljen na službenoj stranici Ustanove te na mrežnim stranicama Grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 2.

Natječaj iz članka 1. ove Odluke se poništava u dijelu koji se odnosi na prijam u radni odnos za radno mjesto Sportski djelatnik II – 1 izvršitelj.

Članak 3.

Poništenje natječaja u navedenom dijelu obrazlaže se činjenicom da je došlo do nepredvidivih okolnosti koje kod Poslodavca zahtijevaju uštedu, a nije ih bilo moguće predvidjeti u vrijeme raspisivanja natječaja.

Članak 4.

U ostalom dijelu natječaj ostaje nepromijenjen.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnatelj

                                                                                   Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

       Ivan Szabo, prof.