POZIV na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti i intervju (ispravak)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

URBROJ: 43/22

Vukovar, 19. siječnja 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

 

POZIV

na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti

i intervju  (ispravak)

I.

Pregledom zaprimljenih prijava, utvrđeno je da pisanoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto Voditelj Odjela tehničkih poslova mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Goran Terzić
  2. Stevan Mrmoš
  3. Goran Štil
  4. Davor Kopilaš

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istom će biti obaviješteni slanjem obavijesti o neispunjavanju uvjeta natječaja na e-mail adresu naznačenu u životopisu.

II.

Pisano testiranje održat će se u prostorijama objekta Plivalište Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, u petak, 21. siječnja 2022. godine, s početkom u 09:00 sati.

III.

Na testiranje je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da pristupi testiranju u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta Voditelj Odjela tehničkih poslova te traje 45 minuta.

Pisano testiranje podijeljeno je na dva dijela. U prvom dijelu pisanog testiranja provjerava se poznavanje rada na računalu, pri čemu kandidat može ostvariti najviše 4 boda. Drugi dio pisanog testiranja sastoji se od 11 pitanja, pri čemu kandidat može ostvariti najviše 12 bodova. Slijedom navedenog, ukupan broj bodova koje kandidat može ostvariti na pisanoj provjeri znanja iznosi 16 bodova.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni isti dan na web stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

IV.

Kandidat koji ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju može pristupiti intervjuu koji će se održati isti dan, odnosno u petak, 21. siječnja 2022. godine, s početkom u 11:30 sati.

 V.

Ovaj poziv objavit će se na službenoj web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (,,Narodne novine” broj 121/21), kandidati su dužni prilikom dolaska na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti predočiti valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju bolesti odnosno o negativnom testu na virus SARS-Cov-2.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja