Poziv na provjeru znanja – tehničko održavanje

Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar”
Vukovara, 9. siječnja 2017.

Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar” za provedbu natječaja za prijam zaposlenika, objavljenog u Glasu Slavonije, Vukovarskim novinama, na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti iz
područja rada na tehničkom održavanju
(pisano testiranje i intervju)

I.
Utvrđeno je da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati za radno mjesto Radnik na tehničkom održavanju – pomoćni radnik
1. Marin Levaković
2. Dragan Vlaketić
3. Siniša Lazić
4. Ivan Ilkić
5. Vladimir Kljajić
6. Nikola Kurtović
7. Alen Ajviler
8. Vladimir Emić
9. Nemanja Hinić
10. Dejan Vuković
11. Jasna Nikolić
12. Ivan Soldo
13. Bogdan Platiša
14. Bojan Jeremić
15. Mile Katalinić
16. Dino Madžar
17. Dejan Vidaković
18. Andrej Sabadoš
19. Dejan Lukić
20. Dražen Radić
21. Toni Topić
22. Radivoj Jovanović
23. Vanja Karas
24. Ivan Maslov
25. Tomislav Štivić
26. Danijel Gažo
27. Goran Končar
28. Marina Sokač
29. Dario Karlić Grnja
30. Đorđe Petrović

II.
Podnositeljima prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koje ne ispunjavaju neke od formalnih uvjeta natječaja pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju upućena je pisana obavijest.

III.
Pisano testiranje iz područja rada na tehničkom održavanju i intervju održati će se u Osnovnoj školi Nikole Andrića, Voćarska 1, Vukovar, u subotu 14. siječnja 2017., s početkom u 10,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 10 pitanja. Svaki odgovor nosi jedan (1) bod, broj točnih odgovora dati će broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje 30 minuta.

IV.
Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči OŠ Nikole Andrića u 11,30 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju provesti intervju u zgradi škole.
V.
Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar i službenoj web stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr).

Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar”

Ravnatelj Ivan Szabo, prof