ERASMUS+

“DO ZNANJA KROZ MOBILNOST”

 

 

E_logo_page-0001 HR Sufinancira EUROPSKA UNIJA_PANTONE_PANTONE AMPEU-logo-hr_page-0001

 

 

 

 

 

 

NAZIV PROJEKTA: Do znanja kroz mobilnost

NAZIV PROJEKTA NA ENGLESKOM: To knowledge through mobility

AKRONIM PROJEKTA:  Go&Learn

POZIV: EAC/A10/2022, Erasmus+, 2023

VRSTA AKTIVNOSTI:  KA1 u području sporta

TIJELO KOJE DODJELJUJE BESPOVRATNA SREDSTVA: Nacionalna agencija

TRAJANJE PROJEKTA: 01.08.2023. – 31.12.2023.

DODJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA: 5.763,00 EUR

Cilj mobilnosti je poboljšati model upravljanja i razvoja sporta, razvoj sportskih i rekreativnih programa te sportskog programa u području fitnesa s naglaskom na mlade u Javnoj ustanovi „Sportski objekti Vukovar“ čime ćemo doprinijeti povećanju znanja i iskustva sportskog osoblja, promicanju zajedničkih europskih vrijednosti putem sporta, dobrom upravljanju i integritetu u sportu, održivom razvoju, kao i obrazovanju, osposobljavanju i razvoju vještina u sportu i putem sporta, razvoju europskoj dimenziji sporta i međunarodnoj suradnji u mobilnosti u području sporta u svrhu učenja.

Jedan zaposlenik upoznati će se s modelom upravljanja i razvoja sporta u partnerskoj organizaciji, sustavima potpore sporta financiranja i razvoja programa, poticanje nacionalnog, regionalnog i lokalnog sporta, školskim sportskim programima, mogućnostima financiranja sportskih programa. Mogućnosti suradnje na lokalnoj i regionalnoj razini sa drugim zemljama, povezivanje sporta s drugim organizacijama civilnog društva gdje partnerska organizacija ima veliko iskustvo. Drugi zaposlenik  upoznati će se s razvijenim sportskim i rekreativnim programima u partnerskoj organizaciji, vrstama, mogućnostima i potencijalima uvođenja novih sportskih programa, metodama i metodologijom rada. Kod partnerske organizacije ćemo vidjeti i raznolikost opreme kojom raspolažu, a kojom privlače korisnike koji im posjećuju treninge. Partnerska organizacija ima iskustvo u radu s ranjivim skupinama društva, programima u vodi, dvorani, na otvorenim terenima, u vrtićima osnovnim školama, srednjim školama te ćemo naučeno na mobilnosti moći primijeniti u svom radu te poboljšati svoje poslovanje s inovativnim idejama stečenim na mobilnosti. Dok će se treći upoznati sa sportskim programima u području fitnesa u partnerskoj organizaciji, a posebno programa spinning koji će privući mlade osobe za koje smo uvidjeli da najmanje posjećuju naše programe i aktivnosti. Spinning program je jedan od najpopularnijih treninga danas, na koji ljudi rado dolaze. Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar“posjeduje 11 spinning bicikala kojima nije iskorišten puni potencijal jer trener ne posjeduje adekvatno znanje o primjeni istih koje će steći tijekom aktivnosti mobilnosti. Partnerska organizacija ima iskustvo spinning programa te su im se pokazali privlačnim za mlade osobe koji su najčešći polaznici ovog programa, na mobilnosti će trener fitnesa pratiti provedbu navedenog programa te naučeno primijeniti u našoj organizaciji

Kroz ovu mobilnost treneri i drugo sportsko osoblje imali su mogućnost upoznati se s radom inozemne partnerske organizacije  CESIE – European centre of studies and initiatives te su na taj način vidjeli kakvim se alatima koriste te će ih moći primijeniti u svom radu. Na temelju iskustva kroz primjer dobre prakse i kroz umrežavanje s partnerskom organizacijom imali su mogućnost razvoja, stvaranja novih ideja te će naučeno primijeniti kako bi unaprijedili upravljanje svojom organizacijom, a koje će imati utjecaj na lokalnu zajednicu u vidu poboljšanja postojećih usluga, razvijanje novih usluga, stručnijeg osoblja koje će biti na raspolaganju cijeloj zajednici.

viber_slika_2023-10-04_17-38-19-287 viber_slika_2023-10-06_11-25-10-045 viber_slika_2023-10-06_19-20-25-423 viber_slika_2023-10-06_19-20-38-308 viber_slika_2023-10-06_19-21-10-002 viber_slika_2023-10-06_19-21-41-108 viber_slika_2023-10-06_19-21-42-813 viber_slika_2023-10-06_19-21-45-471 viber_slika_2023-10-09_16-10-51-831 viber_slika_2023-10-13_08-09-11-562 viber_slika_2023-10-13_08-12-45-789 viber_slika_2023-10-13_08-13-03-981 viber_slika_2023-10-13_08-13-57-821