REZULTATI pisanog testiranja znanja i sposobnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Vukovar, 1. travnja 2021. godine

REZULTATI

pisanog testiranja znanja i sposobnosti

Na pisanom testiranju za radno mjesto VODITELJ PROJEKTA kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

BOJANA PATKOVIĆ

7,5

IVONA VREBAC

9

VALERIJA GEGA

6,5

DINO AGATIĆ

2,5

 Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% točnih odgovora na pisanom testiranju pozivaju se na intervju koji će se održati dana 1. travnja 2021. godine u 11:00 sati, u prostorijama objekta Plivalište Vukovar.

POSTUPAK PROVOĐENJA INTERVJUA:

Intervju se provodi na način da Povjerenstvo kandidatu postavlja pitanja s ciljem upoznavanja kandidata i utvrđivanja njegovih sposobnosti, znanja, vještina i motivacije za rad, pri čemu svaki član Povjerenstva zasebno ocjenjuje svaki odgovor kandidata ocjenom 0, 0.5 i 1. Aritmetička sredina dodijeljenih ocjena predstavlja broj bodova ostvarenih na intervjuu koji se pribrajaju bodovima ostvarenim na pisanom testiranju znanja i sposobnosti.

   Predsjednica Povjerenstva

   Mateja Grbavac