REZULTATI pisanog testiranja znanja i sposobnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-03/24-01/2

URBROJ: 2196-1-15-11-24-5

Vukovar, 28. ožujka 2024. godine

REZULTATI

pisanog testiranja znanja i sposobnosti

Na pisanom testiranju za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTE kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

IME I PREZIMEBROJ BODOVA
DRAGANA GALAC6

Kandidati koji su ostvarili više od 50% točnih odgovora na pisanom testiranju za radno mjesto Viši stručni suradnik za projekte pozivaju se na intervju koji će se održati u četvrtak, 28. ožujka 2024. godine, s početkom u 11:00 sati u prostorijama objekta Plivalište Vukovar.

POSTUPAK PROVOĐENJA INTERVJUA:

Intervju se provodi na način da Povjerenstvo kandidatu postavlja pitanja s ciljem upoznavanja kandidata i utvrđivanja njegovih sposobnosti, znanja, vještina i motivacije za rad, pri čemu svaki član Povjerenstva zasebno ocjenjuje svaki odgovor kandidata ocjenom 0, 0.5 i 1. Aritmetička sredina dodijeljenih ocjena predstavlja broj bodova ostvarenih na intervjuu koji se pribrajaju bodovima ostvarenim na pisanom testiranju znanja i sposobnosti.

Predsjednica Povjerenstva

Ivona Vrebac